Ο Κώστας Γ. Σαχινίδης, πολιτικός επιστήμων και κοινωνιολόγος, είναι προπάντων γνωστός για την πολύχρονη προσφορά του στην έρευνα και διδασκαλία θεωρητικών και κινησιολογικών μαθημάτων παραδοσιακών χορών και, γενικότερα, στον Ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Εδίδαξε (και εξακολουθεί να διδάσκει) τον δημοτικό-λαϊκό χορό και στις τρεις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, αλλά και σε επιμορφωτικά προγράμματα δημόσιων και ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων. Στη διδασκαλία του δεν επιδιώκει να μεταδώσει στους μαθητές του απλώς χορευτικές γνώσεις, αλλά και να τους εμφυσήσει τη δυνατότητα να εκφράζονται μέσα από τον χορό. Για τον σκοπό αυτό συνοδεύει τα μαθήματά του με ιστορικά, λαογραφικά και κοινωνιολογικά, πλαισιωτικά δεδομένα.

 

Kostas_Saxinidis

Δρ. Κώστας Σαχινίδης - Dr. Costas Sachinides

Website Design Software NetObjects Fusion